ibous

AN NOU KÒMANSE

Trè senp

Peye nan yon makèt ak yon bag NFC entelijan, achte sou entènèt ak yon kat kredi vityèl MasterCard, oubyen ak imel ibous ou! Nou itilize sèvis finansye ki pi pre w yo pou depo ak retrè lajan ou yo fèt pi senp. Voye lajan bay fanmi w, zanmi w gratis.

Trè pratik

Gen plizyè fason pou ou mete lajan sou kont ibous ou. Fasil pou w peye tout sa w ap achte: depi w skane ou peye, rapwoche NFC ou, ou peye. Fè yon sòl oubyen pran yon men sòl san ou pa deplase. itilize kredi ibous pou w achte lè w pa gen lajan sou kont kont ou.

Trè rapid

Voye lajan pou fanmi w ak zanmi w rapid vit, nan nenpòt ki peyi. Se efikasite nou ki bay nou plas nan mache lokal ak entènasyonal la. Pèman fakti ou yo, pèman sòl ou tout ka fèt otomatikman san reta. Ak ibous se tankou an tan reyèl.

ITILIZE IBOUS DEPI JODI A

Kreye kont ou a konnya

Rantre nan nouvo mond nimerik la ki chaje opòtinite. ibous ap fasilite lavi w ak anpil fonksyonalite ki ra. Ak kont ibous ou, lajan w toujou an sekirite.. Kreye kont ou!

Kòmande yon kat kredi vityèl MasterCard

Achte sou nenpòt ki sit nan peyi w oubyen aletranje. Kat kredi vityèl sa a pèmèt ou fè tout tranzaksyon an liy ou yo pi fasil e pi rapid. Enskri, mete lajan sou kont ou epi fè tranzaksyon Resevwa kat ou a!

Resevwa bag entèlijan NFC ou a

Peye nan yon makèt vin pi fasil! Ak bag entelijan NFC a, Apwoche l, epi w peye! Jis rapwoche bag NFC a bò lektè ki nan makèt ak boutik afilye yo pou w peye. Resevwa bag ou!

SÈVIS NOU YO

Me diferan sèvis ibous kapab ofri w.

FÈ DEPO LAJAN

Nimerize lajan w ak ibous, lajan ou an ap an sekirite epi disponib tout kote! Mete lajan sou kont ibous ou ak sistèm pèman ki deja sou mache a, ki pre w epi tou, ki pi fasil pou ou.


RETIRE LAJAN

Transfere kòb ou, oubyen benefis ou, soti nan ibous pou ale sou kont an bank ou ak tout sekirite. Retire lajan ou ak tout trankilite, ak yon frè ki byen ba. ibous se konfyans, sekirite ak yon lavi miyò garanti!


BWAT SEKRÈ

Louvri yon bwat sekrè sou ibous pou w jere lajan w ou, sere yon kantite lajan pandan yon kantite tan byen defini. Ak bwat sekrè ibou lan, ekonomize lajan w vin pi fasil epi plis an sekirite.

PATAJE LAJAN

Voye oubyen resevwa lajan patou atravè lemond prèske gratis ti cheri. Transfè lajan ak ibous pèmèt ou voye lajan rapid rapid bay yon pwòch ou.


PÈMAN AN LIY

Avèk kat vityèl entènasyonal MasterCard la ou kapab achte sa w vle sou nenpòt ki magazen sou entènèt atravè lemond. Peye acha ou fè an liy yo sou tout sit ki afliye ak ibous gras a API nou yo e tout ekstansyon Wordpress, Prestashop ak Shopify yo ki trè sekirize.


VIDEYO PREZANTASYON BAG NFC ENTELIJAN IBOUS LA

Bag ibous la, se yon bag NFC entelijan pou w peye acha ou yo pi rapid.

PATOU AVÈ W!

Tout yon gam fonksyonalite! Telechaje aplikasyon mobil nou yo.

KONTAKTE NOU

Kontakte nou pou plis enfòmasyon ak detay.

Mesaj ou a ale, nou resevwa li. Mèsi

Prix & Événements

Prix & Événements